Telemarketing

La Pro-Nordix ta vekten av dine skuldre ved å kontakte nye og potensielle kunder.
Vårt team har lang erfaring innen forsikrings-, finans- og teknologisektorene. Vi drives av å levere
leads, kundemøter og markedsdata av høy verdi til din organisasjon.
Våre primære telemarketingtilbud er:
– Kvantitativ datainnsamling via telefon
– Kvalitativ datainnsamling via telefonintervju
– Booking av dine salgsmøter
– Pålitelig og pålitelig drift
Alle telemarketingtilbud har sitt utgangspunkt i din organisasjon og drift, slik at hver tjeneste
tilpasses dine spesifikke krav.