ERHVERVSAKADEMI UDDANNELSE

MARKEDSFØRINGS­ØKONOM ONLINE

På Erhvervsakademi SydVest udbyder vi muligheden for at tage Markedsføringsøkonomuddannelsen online i samarbejde med Pro-Nordix, gevinsten er en høj grad af fleksibilitet, men som også stiller store krav til selvdisciplin.

Kernen i undervisningen vil være videoer og opgaver, og en detaljeret plan vil gøre klart, hvad der skal arbejdes med på ugebasis i de respektive fag. Tirsdag er afsat til fælles onlineundervisning, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål, indgå i faglige diskussioner og generelt få bearbejdet ugens pensum. Der er ikke mødepligt, men det anbefales, at man deltager, hvis det er muligt.

Den væsentlige sociale enhed på onlinestudiet bliver en studiegruppe, hvor det er aftalt med Pro-Nordix, at vi kan sætte jer i en fælles gruppe, så muligheden for interaktion og samarbejde bliver optimal.

Det skal understreges at der er tale om et fuldtidsstudie, men der er god erfaring med at folk på fuldtidsarbejde, kan komme igennem på færre timer end normalt, såfremt at de er i en aktiv læsegruppe. Hvorvidt dette er påkrævet, afhænger af den enkelte studerendes baggrund, indlæringsevne og ambitionsniveau, og her kan din erhvervserfaring også være en vigtig faktor.

OBS! Pro-Nordix hjælper gerne med faciliteter og kordinering af læsegruppe. I praktik perioder vil det foregå hos Pro-Nordix, med fuld løn. Første hold har opstart i start Januar 2024, ønsker man at starte er det vigtigt at tage fat i din nærmeste leder som også kan give dig yderligere information.